Informații

Adresa
Str. Gării nr. 35, cod poştal 800222
Telefon: 0236414749
Fax: 0236465860
E-mail: secretariat@ccdgl.ro
Site Web: http://ccdgalati.ro/

     
P
rogram
Luni - Joi   8.00-16.30
Vineri        8.00-14.00
Audiențe: Luni şi Joi  13.00-15.00

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Gradul de vaccinare în rândul personalului angajat

Rata generală de vaccinare a personalului din Casa Corpului Didactic Galați este de 66,67% din totalul celor 9 angajați. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%.

Documentele necesare pentru dosarul de înscriere – CRED

  • Categorie: CRED
  • Ultima actualizare: Luni, 13 Septembrie 2021 11:51
  • Accesări: 1469

Mizăm pe dorința dumneavoastră de a ne ajuta la o rapidă constituire a documentației specifice începerii procedurii de formare, respectând rugămintea noastră și pregătind dosarele pe care ni le trimiteți conform instrucțiunile de mai jos. Vă mulțumim!

  • Anexele NU vor fi completate la calculator, ci de mână, cât mai citeț posibil.
  • Toate documentele vor fi aduse, NEPERFORATE, NECAPSATE, într-o folie prinsă într-un dosar de plastic cu șină.
  • Fiecare document în parte rugăm să fie pe o foaie A4, nu A5 sau alt format.

 

Ordinea actelor în folie rugăm să fie următoarea:

 

1. Cerere de înscriere, (ANEXA 1) – data înscrisă va fi în intervalul 13-21 septembrie 2021

2. Declarație pe proprie răspundere pentru participarea la curs (ANEXA 5) – data înscrisă va fi în intervalul 13-21 septembrie 2021

3. Acord prelucrare date cu caracter personal (ANEXA 3) – data înscrisă va fi în intervalul 13-21 septembrie 2021.

4. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (ANEXA 8) – data înscrisă va fi în intervalul 13-21 septembrie 2021

5. Contract de formare

6. Copie CI.

7. Copie certificat de naștere.

8. Copie certificat de căsătorie (dacă apare o schimbare de nume).

9. Copie diplomă de licență în domeniul disciplinei predate (dacă nu este în domeniu vă rugăm să trimiteți și o copie după certificatul de conversie profesională).

10. Adeverință de la școală din care să reiasă: funcția didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statutul (titular/suplinitor – pot participa și colegii suplinitori, cu definitivat), funcția de conducere (inspectori școlari generali, inspectori școlari generali adjuncți, inspectori școlari de specialitate, directori sau directori adjuncți care au deținut funcții de conducere în anul școlar 2020-2021 sau le dețin în anul curent – dacă este cazul), faptul că predă ore în specialitate, la gimnaziu în anul școlar 2021-2022 și faptul că mai are cel puțin 5 ani până la încetarea activității didactice prin pensionare. (modelul anexat)

Toate aceste informații  (ANEXA 1, ANEXA 5, ANEXA 3 etc. ) pot fi regăsite și pe site-ul Casei Corpului Didactic Galați: http://ccdgalati.ro/ro/proiecte/cred/87-documente-necesare-dosar-inscriere-cred.html

Formatul editabil pentru adeverința de la școală poate fi descărcat aici.