Informații

Adresa
Str. Gării nr. 35, cod poştal 800222
Telefon: 0236414749
Fax: 0236465860
E-mail: secretariat@ccdgl.ro
Site Web: http://ccdgalati.ro/

     
P
rogram
Luni - Joi   8.00-16.30
Vineri        8.00-14.00
Audiențe: Luni şi Joi  13.00-15.00

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Gradul de vaccinare în rândul personalului angajat

Rata generală de vaccinare a personalului din Casa Corpului Didactic Galați este de 66,67% din totalul celor 9 angajați. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%.

CDI

Centrele de documentare si informare reprezinta centre de resurse pluridisciplinare care pun la dispozitia elevilor, cadrelor didactice si a comunitatii informatii pe suporturi diferite (fond de carte, reviste, casete audio, video, CD ROM-uri, calculatoare etc.), pun in practica proiecte de animatie culturala, desfasoara activitati pedagogice, precum si activitati de formare continua pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar.


Conform prevederilor O.M. nr. 3328/2002, centrele de documentare si informare sunt subordonate Casei Corpului Didactic si vor functiona in unitati de invatamant in care exista un minim de dotare, au spatii corespunzatoare si au normat, prin statul de functii, post de bibliotecar, sau au posibilitatea de a norma un astfel de post.

ROLUL CDI

 • Asigură un fond documentar care să permită elevului construirea autonomă sau asistată a propriei cunoaşteri şi a propriilor deprinderi
 • Facilitează accesul utilizatorilor la informaţii referitoare la unitatea şcolară şi relaţionarea cu potenţiali parteneri exteriori sistemului educativ
 • Facilitează învăţarea prin iniţierea elevilor în tehnicile de cercetare documentară
 • Promovează, prin activităţi specifice, inovaţia pedagogică

FUNCŢIILE CDI

 • Funcţia de primire (elevi, cadre didactice, membrii ai comunităţii locale)
 • Funcţia de informare generală
 • Funcţia pedagogică (iniţierea elevilor în cercetarea documentară în cadrul proiectelor derulate în parteneriat de către profesorul documentarist şi cadrele didactice)
 • Funcţia de orientare şcolară şi profesională
 • Funcţia de comunicare cu exteriorul (relaţionare cu parteneri exteriori unităţii şcolare)
 • Funcţia tehnică (de gestionare a fondului documentar, a echipamentelor, a spaţiului CDI)
 • Funcţia recreativă (de organizare de activităţi culturale, de promovare a lecturii, de petrecere a timpului liber)
 • Competenţele profesorului documentarist în domeniul proiectării, planificării, organizării activităţii CDI, formării elevilor şi dezvoltării competenţelor specifice, monitorizării şi evaluării activităţilor CDI, dezvoltării de parteneriate şi dezvoltării profesionale proprii:
 • Competenţă pedagogică
 • Competenţă culturală
 • Competenţă de comunicare
 • Competenţă de gestionare a CDI

 

Nr.
crt.

Unitatea școlară/Localitatea

Responsabil CDI

Statutul
responsabilului CDI
*

Studii**

Responsabil CCD

1

Școala Gimnazială nr. 1 Matca

Pohrib Alina Nicoleta

Bibliotecar

Studii superioare

Dragu Ionica

2

Școala Gimnazială Foltești

Bâtica Virginia

Bibliotecar

Studii medii

Sava Aurora

3

Școala Gimnazială nr. 18 Galați

Neamţu Marilena

Bibliotecar

Studii medii

Lazăr Maricel Nicolae

4

Școala Gimnazială Slobozia Conachi

Marin Soltănica Tănţica

Profesor

Studii superioare

Popa Doinița

5

Școala Gimnazială nr.1 Ghidigeni

Neagu Sorina Elena

 

Profesor

 

Studii superioare

Pantazică Camelia Mirela

6

Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tecuci

Munteanu Iuliana

Profesor documentarist

Studii superioare

Popa Doinița

7

Școala Gimnaziala ,,C-tin Gh. Marinescu” Galați

Iordache Tanţa

Bibliotecar

Studii superioare

Popa Doinița

8

Școala Gimnazială nr. 33 Galați

Marin Nicoleta

Bibliotecar

Studii medii

Lazăr Maricel Nicolae

9

Colegiul Național „Al. I. Cuza” Galați

Balaban Mariana

Profesor

Studii superioare

Căstăian Doru

10

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați

Neacşu Alina Marilena

Bibliotecar

Studii superioare

Dragu Ionica

11

Școala Gimnazială ,,G. Drăgan” Nicorești

Andronic Gina

Bibliotecar

Studii superioare

Căstăian Doru

12

Liceul Tehnologic ,,Costache Conachi” Pechea

Trifan Mihaela Gabriela

Bibliotecar

Studii superioare

Dragu Ionica

13

Școala Gimnazială „E. Negri” Costache Negri

Catană Silvica

Profesor

Studii superioare

Lazăr Maricel Nicolae

14

Școala Gimnazială nr. 1 Drăgușeni

Talabă Nela

Profesor

Studii superioare

Sava Aurora

15

Școala Gimnazială nr. 1 Munteni

Postolache Emilia Viorica

Bibliotecar

Studii medii

Dragu Ionica

16

Școala Gimnazială nr. 1, Tulucești

Popa Ecaterina

Bibliotecar

Studii superioare

Sava Aurora

17

Liceul Tehnologic ,,T. Vladimirescu”

Dragomir Angela

Bibliotecar

Studii superioare

Popa Doinița

18

Liceul Tehnologic nr. 1 Corod

Pârlea Cătălina

Bibliotecar

Studii medii

Dragu Ionica

19

Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu” Schela

Lepădatu- Tudose Stela

 

Profesor înv. prim.

Studii superioare

Căstăian Doru

20

Liceul Tehnologic „Paul Bujor” Berești

Bolea Maria

Bibliotecar

Studii superioare

Sava Aurora

21

Colegiul National „Calistrat Hogaș” Tecuci

Maxim Odorica

Bibliotecar

Studii superioare

Popa Doinița

22

Școala Gimnazială „Grigore Hagiu” Tg. Bujor

Donţu Maria

Bibliotecar

Studii superioare

Sava Aurora

23

Colegiul de Industrie Alimentară ,,Elena Doamna” Galaţi

Teodoru Paraschiva

 

Bibliotecar

Studii superioare

Pantazică Camelia Mirela

24

Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ,,Dumitru Moțoc” Galaţi

Trâmbițaru Daniela- CCC, înlocuită de Poiană Mihaela

 

Bibliotecar

Studii superioare

Pantazică Camelia Mirela

25.

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci, Galați

Cojocaru Florina Adela

 

 

Bibliotecar

Studii

superioare

Căstăian Doru

26.

Școala Gimnazială ,,Mihail și Gavril” Mihail Kogălniceanu, com. Smârdan, jud. Galaţi

Mantu Felicia

Bibliotecar

Studii superioare

Căstăian Doru