Informații

Adresa
Str. Gării nr. 35, cod poştal 800222
Telefon: 0236414749
Fax: 0236465860
E-mail: secretariat@ccdgl.ro
Site Web: http://ccdgalati.ro/

     
P
rogram
Luni - Joi   8.00-16.30
Vineri        8.00-14.00
Audiențe: Luni şi Joi  13.00-15.00

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Gradul de vaccinare în rândul personalului angajat

Rata generală de vaccinare a personalului din Casa Corpului Didactic Galați este de 66,67% din totalul celor 9 angajați. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%.

Prezentarea CCD Galați

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

C.C.D. este centru de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi este acreditată ca furnizor de formare continuă, conform prevederilor art. 244 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar. Prin diversitatea activităţilor, Casa Corpului Didactic se constituie într-un real spaţiu al integrării învăţământului preuniversitar gălăţean în contextul european al consolidării educaţiei de-a lungul întregii vieţii. 

MISIUNE

Casa Corpului Didactic Galaţi promovează inovaţia didactică şi procesul de reformă, este centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză pentru formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, asigură cadrul adecvat pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin creativitate, cercetare şi descoperire, prin implicare şi responsabilitate faţă de şcoală şi de comunitate, precum şi prin deschidere către spaţiul european. 

OBIECTIV

Casa Corpului Didactic are ca obiectiv principal organizarea activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul preuniversitar. Strategia asumată are în vedere formarea competentelor cheie în societatea cunoaşterii, informarea şi formarea continuă a cadrelor didactice în scopul stimulării şi valorificării creativităţii profesionale. Direcţiile strategice de acţiune ale Casei Corpului Didactic Galaţi vizează creşterea calităţii procesului educaţional prin diversificarea activităţilor de formare continuă, prin urmărirea impactului formarii continue şi prin dezvoltarea de proiecte si parteneriate.

SCURT ISTORIC

Începând cu 1 septembrie 1986 CCD-urile din întreaga ţară s-au desfiinţat, atribuţiile privind perfecţionarea fiind preluate de ISJ-uri. Anul 1990 marchează redevenirea acestei instituţii, astfel încât în 1995, conform prevederilor legii 84 devine unitate conexă a învăţământului preuniversitar în fiecare judeţ continuând vechile tradiţii şi implementând noile orientări.
S-a reînfiinţat şi şi-a reluat activitatea după Revoluţie, prin ordin al ministrului, în ianuarie 1990, întărită prin legea învăţământului nr. 84 din 1995, continuând vechile tradiţii şi implementând noile orientări. După 1990, CCD a proiectat, elaborat şi desfăşurat programe de formare şi perfecţionare pentru cadrele didactice şi pentru cadrele didactice auxiliare, oferind tematici alternative şi un nou cadru de desfăşurare, urmărind, mai ales, eficientizarea demersului didactic.