Informații

Adresa
Str. Gării nr. 35, cod poştal 800222
Telefon: 0236414749
Fax: 0236465860
E-mail: secretariat@ccdgl.ro
Site Web: http://ccdgalati.ro/

     
P
rogram
Luni - Joi   8.00-16.30
Vineri        8.00-14.00
Audiențe: Luni şi Joi  13.00-15.00

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Gradul de vaccinare în rândul personalului angajat

Rata generală de vaccinare a personalului din Casa Corpului Didactic Galați este de 66,67% din totalul celor 9 angajați. Raportat la personalul care deține funcții de conducere, ponderea celor vaccinați este de 100%.

Echivalarea creditelor profesionale transferabile 2021-2022

  • Categorie: Anunțuri
  • Ultima actualizare: Marți, 07 Septembrie 2021 16:52
  • Accesări: 1525

În atenția cadrelor didactice care doresc să echivaleze în credite profesionale transferabile programele de formare finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică considerat de la data promovării examenului de definitivat cf. OM 5967/06.11.2020, art.4, alin (1).

Calendar echivalare:
În perioada 1 septembrie 2021 – 15 noiembrie 2021:

  • personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/ atestatelor/ adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea, CI (CC, CN, dacă este cazul) și certificat definitivat și alte documente referitoare la suspendarea activității (dacă este cazul), validate prin semnătura solicitantului;
  • directorul unității de învățământ solicită, în scris, Casa Corpului Didactic Galați delegarea unui profesor metodist care să facă parte din comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a programelor de formare finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică considerat de la data promovării examenului de definitivat cf. OM 5967/06.11.2020, art.4, alin (1). Solicitările pot fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic Galați din str. Gării nr. 35 sau trimise pe adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


În perioada 15 noiembrie 2021 – 15 ianuarie 2022:

  • La nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie, anual, prin decizie a directorului, o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 6 și la art. 7 alin. (1) din ORDINUL Nr. 5967/2020 din 6 noiembrie 2020;
  • Comisia de la nivelul fiecărei unități de învățământ își desfășoară activitatea în intervalul 15 noiembrie 2021 – 15 ianuarie 2022, astfel: analizează, evaluează dosarul, validează echivalarea și eliberează adeverințe privind echivalarea/ recunoașterea creditelor profesionale transferabile, în situația întrunirii condițiilor de formare prevăzute la art. 6 și art. 7 alin. (1) și arhivează dosarele de echivalare;

Atenție!
Se echivalează programele de formare finalizate în ultimul interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii.
Pentru detalii privind tipul de programe de formare supuse echivalării și numărul de credite profesionale transferabile, vă invităm să consultați OM 5967/06.11.2020, art.6 și art.7.

Documente utile:
• O.M. 5967/06.11.2020 https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC_5967.pdf

• Anexa 1 Cerere solicitant
• Anexa 2 Adeverință
• Anexa 3 Decizie comisie unitate școlară
• Anexa 4 Fișa de evaluare
• Anexa 5 PV Comisie de echivalare

Toate anexele se găsesc aici.